Komunikat specjalny Announcement
Gabinet czynny:
Poniedziałek - piątek 09:00-20:00 (rejestracja do 19:30) Weekendy 10:00-20:00 (rejestracja do 19:00)
01.05 nieczynne
02.05 - 05.05 gabinet czynny 10:00-18:00 (rejestracja do 17:00) 19.05             gabinet czynny 10:00-20:00 (rejestracja do 19:00)
30.05 (Boże Ciało) nieczynne
Informujemy, iż personel gabinetu ze wzmożoną czujnością stosuje się do zaleceń i wytycznych z zakresu higieny i profilaktyki. Prosimy również o wcześniejszy kontakt telefoniczny z rejestracją oraz śledzić informacje na naszej stronie.

Klauzula informacyjna


Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób:


Gabinety Stomatologiczne DUODENTAL lek. dent. B. Wrzesińska,
Al. Boh. Warszawy 118/2, 70-367 SzczecinZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie są Gabinety Stomatologiczne DUODENTAL lek. dent. B. Wrzesińska, Al. Boh. Warszawy 118/2, 70-367 Szczecin zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres przychodni, na e-mail: ado@duodental.szczecin.pl lub telefonując pod numer (91) 434-14-32.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest realizacja świadczeń zgodnie z deklaracją, pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem, zwana dalej: Umową, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
5. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 20 lat od dnia rozwiązania Umowy lub 30 w przypadku zgonu i 35 w przypadku zgonu nagłego.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Ma Pani/ Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.